Gorczański Oddział
Zwiąku Podhalan w Rabce-Zdroj

Mała kartka z obszernej kroniki Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce –Zdroju

Kronika z fotografiami  i okolicznościowymi  wpisami dostępna  do  wglądu  w  siedzibie  Oddziału.

Ideą  przewodnią  Związku  Podhalan  jest  myślenie lokalne, regionalne i makroregionalne  oparte  na filarach  kultury  narodowej  i europejskiej, otwarcie  na  świat z  szacunkiem  dla  własnej  kultury  i  wartości chrześcijańskich które  były  i  są  podstawą  istnienia  Górali  Gorczańskich.

Tradycja  jest  Twoją  godnością  Twoją  dumą  Twoim  szlachectwem  synu  chłopski. Dbaj  o  zachowanie  spuścizny  Twoich  ojców  rodzimej  sztuki  i  rodzimej  kultury. Ze  wsią  swoją  rodzinną  Żyj – i daj  jej  co  najlepsze  z  duszy  swej. Nie przecinaj  korzeni łączących Cię z rodną ziemią  Wróć  braciom  wiedzę coś ją  zdobył.

Tą  ideą  kierowali  się górale gorczańscy  przy  powstaniu  Oddziału  Gorczańskiego w  Rabce  w  1929r. Wtedy też  powstało  ognisko które rozpoczęło prężną działalność, tak  aby  w  niedalekiej  przyszłości  mógł  powstać Oddział z  prawdziwego  zdarzenia.

Idea i myśl  przewodnia  Gorczańskiego  Oddziału  wygłoszona została w  dniu  28  września  1930r. treść oryginalnego zapisu poniżej:

„Dbałość  o  gwarę,  strój,  styl  budownictwa – strzeżenie  spuścizny  ojców  naszych. Praca  nad  podniesieniem  wsi  rodzinnej  w  oparciu  o  własne  siły,  własne  Państwo – to  nasze  zadanie.  Miłość do  Skalnego  Podhala, miłość do  całej  Polski,  kształcenie  się w  każdym  kierunku,  podnoszenie  kultury  rolnej,  stworzenie  lepszych  warunków pobytu  letnikom  z  całej  Polski,  praca  z  ludem  i  dla  ludu,  konieczność podnoszenia dobrobytu,  a  przez  to  podniesienie  potęgi  Polski – to  główne  przykazanie  każdego Podhalanina”.

8788442384ce3ce953532d

Gorczański  Oddział  Związku  Podhalan  w  Rabce  powstał  w  1930 roku, powstał nie  tylko  w  sercach  ale  i  w  głowach, to  było  po  prostu  widać  w  Rabce i w okolicy.

Ojcem  założycielem  był  Jan  Janota. Oddział  liczył  62  członków nie  licząc dorożkarzy, którzy  byli  zgrupowani  w  sekcji  i  jako  pierwsi  tworzyli  żywy  regionalizm  w  Rabce – Zdroju .

Pierwszym  Prezesem  został  Władysław  Klempka „ Turbacz”, dzięki  któremu, sztandar Gorczańskiego  Oddziału  Związku  Podhalan w Rabce-Zdroju  został  uratowany  przed  hitlerowcami  i  po  okresie  okupacji  został  zwrócony  oddziałowi. Kolejnymi  Prezesami  w  latach  przedwojennych  byli: Szymon Skawski, Jan  Bieś, Józef  Mierzwa, Franciszek  Bala.

Do  najważniejszych  osiągnięć  Gorczańskiego  Oddziału  w  okresie  przedwojennym  należą : utworzenie  sekcji  dorożkarskiej, sekcji narciarskiej, sekcji hafciarskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz  budowa  skoczni  narciarskiej  w  Rabce  na  górze  Grzebień , której  otwarcia  dokonał osobiście Bronisław  Czech.

Członkowie i założyciele Gorczańskiego  Oddziału Związku  Podhalan wspierali  finansowo  powstanie  schronisk najlepszym przykładem  jest Luboń Wielki.

8788442384ce3ce953532d

Od  1939r. do 1945  członkowie Oddziału  uczestniczyli  w  życiu  patriotycznym  kraju, biorąc  udział  w  wojnie  z  najeźdźcą  hitlerowskim, walczyli  w  kampanii  wrześniowej, a potem  w  oddziałach  partyzanckich  Podhala. To chlubna  karta  działalności górali  gorczańskich.

8788442384ce3ce953532d

Okres  Stalinowski  nie  był dobrym czasem  do  pokazania  osiągnięć  i  do  dalszego  rozwoju  i działania  Oddziału Gorczańskiego, dopiero  po  roku  1956 sytuacja  nieco  się  zmieniła tzw. odwilż  dotarła również  w  góry  to  pozwoliło na odkurzenie  nie  tylko  instrumentów  ale  i  zwyczajów.

8788442384ce3ce953532d

W  1960 r., po 21  latach  przerwy  Oddział  został  reaktywowany  przez  Jana  Janotę, pierwszym  Prezesem  został  Józef  Mlekodaj. Kolejnymi  prezesami  byli: Jan  Kapłon, Zbigniew  Dziechciowski, Zbigniew  Kopytek, Józef  Kapłon, Józef  Dobrzański, Jan  Majda,  Krzysztof  Majda, Michał  Świerczek,  Antoni  Rapacz,  Waldemar  Zając, Teresa  Wójciak  a obecnie  prezesem jest Edward Żarnowski.

W  1960r.  został  utworzony  Zespół  Regionalny  Pieśni  i  Tańca, chwilę  działał  bez  nazwy,   przemianowany  później  na  Zespół  „Kropianka”. Kolejną  kartą  historii jest  Dziecięcy  Zespól  Robcusie, spadkobierca  Kropianki,  w  którym  ok.  100  dzieci  zdobywało  i  zdobywa  nie  tylko  wiedzę  o  regionie, ale  też  uczy  się  zwyczajów  i  obrzędów  naszych  ojców  i  dziadków. Obydwa  zespoły  występowały  na  wielu  koncertach  w  Polsce  ale  też  w  innych  krajach  Europy. Trzecim działającym  zespołem to  Zespól Robcany, najmłodszy organizm  oddziału  gorczańskiego który  skupia  wszystkich  dorosłych nie  tylko  związkowców ale  też  tych przychodzących  z  Miasta  potańczyć, pośpiewać i łyknąć trochę  innej  kultury, nie  tej  internetowej ale  naturalnej świeżej. Nagrody  i  wyróżnienia dla  zespołów można  zobaczyć  w  siedzibie  Gorczańskiego  Oddziału  Związku  Podhalan  w  Rabce- Zdroju  ul. Podhalańska 6.

8788442384ce3ce953532d

Jednym  z  większych  osiągnięć  Oddziału  jest  Siedziba, która  powstała  w  latach  60-tych  w  budynku  starej  szkoły. Tylko  dzięki  pracy  członków  Związku  stanowi  dziś  wizytówkę  Oddziału  i  jest  miejscem  w  którym  gromadzą  się  nie  tylko  sympatycy  góralszczyzny  ale  również  członkowie  innych  Stowarzyszeń.

Sztandary  pod  którymi  działa  Gorczański  Oddział  stanowią  jego  chlubę, najstarszy  z  nich  pochodzi  z  roku  1932,  jego  replika  została  poświęcona  w  roku  1991.

Jako  jeden  z  nielicznych  Oddziałów  posiadamy  trzy  sztandary ,  dwa  Oddziału  Gorczańskiego  w  Rabce – Zdroju  i  jeden  Ogniska  Związku  w  Chabówce,  które  powstało  w  2001r. jego  Prezesem  został  Józef  Wójciak  a  obecnie  funkcję  pełni  Krzysztof Wójciak.

Gorczański  Oddział  współpracował  także  z  najstarszym  Związkiem  Polonii  w  Austrii  „Strzecha”,  oraz  Krakowsko-Wiedeńskim  Towarzystwem  Kulturalnym. Owocem  tej  współpracy  były  wyjazdy  do  stolicy  Austrii  zespołu „ Robcusie ‘’ na  imprezy  organizowane  dla  tamtejszej  Polonii  a koronacją tej  współpracy było  prowadzenie  Dożynek  w  2001r  na  Wzgórzu  Kahlenberg  w  318  rocznicę  Odsieczy  Wiedeńskiej.

8788442384ce3ce953532d

Coroczna  organizacja  festynów  w  dn.22  lipca / Odpust  w   Parafii  Marii  Magdaleny  w  Rabce / zmobilizowało  członków  Oddziału  do  wybudowania  szałasu  na  rabczańskiej  targowicy,  tak  aby  bez  względu  na  pogodę  można  się  było  bawić. W  tym  szałasie  corocznie  odbywa  się  uroczysta  modlitwa  w   dniu  i godzinie  śmierci  Papieża  Polaka

Jana  Pawła  II,  zakończona paleniem watry i   pochodem  z  pochodniami  pod  głaz  papieski  w  Ogrodzie  Różańcowym  Parafii  Marii  Magdaleny.

W  roku  2015 Oddział  obchodził  85 – lecie  swojego  istnienia  i  jak  na  staruszka  trzyma  się  krzepko „ i  jesce  nieroz  hibnie  jak  trza  bedzie”.  Do  oddziału  należy  ok. 200  członków.  Dziecięcy  zespól „ Robcusie” i dorosłych „Robcanie”  rozwija  się  jak  nigdy  dotąd,  nie  tylko  tanecznie i wokalnie. Dzieci  uczą  się  gry  na  instrumentach  regionalnych  pod  kierunkiem  instruktora  który  uczy  grać  nie  tylko  smyczkiem  ale  też  sercem.

Osoby dorosłe w każdy piątek mogą w świetlicy związkowej uczyć się tańca i śpiewu góralskiego bezpłatnie, pod okiem instruktorów oddziału gorczańskiego.

Do  ważniejszych  corocznych  imprez  organizowanych  przez  Gorczański  Oddział  należą:

  • Zwyczaje  wielkanocne  w  Muzeum  im.Wł.Orkana
  • Niedziela  Palmowa
  • Opłatek
  • Święcone
  • Papieska watra
  • Posiady  Gorczańskie
  • Festyn  Gorczański
  • Beskid  Wyspowy  /Nocne wejście  na Luboń Wielki
  • Miejskie Kolędowanie  / zwyczaje chodzenia  po  kolędzie /

8788442384ce3ce953532d

Gorczański  Oddział  Związku  Podhalan  w  Rabce – Zdroju  współpracuje  z  Urzędem  Miasta, Jednostkami Kultury, Organizacjami Pozarządowymi, Parafiami  w  organizacji  imprez  promujących  Miasto  Dzieci  Świata. Jest  trwałym  elementem  krajobrazu  rabczańskiego, niezastąpionym  organizatorem i uczestnikiem  nie  tylko  świąt  kościelnych  ale  i  świąt  historycznych  i  patriotycznych, które  odbywają  się na terenie Miasta  ale  i  też  poza  jego  granicami.

8788442384ce3ce953532d                         

Zebyście  wiedzieli  ka  mocie  iść   musicie  wiedzieć  skondeście  som <<

To  bardzo  mądre zdanie  wypowiedział  ks.prof. J. Tischner  ważnym  jest, że  nie  straciło  nic  na  aktualności, wydaje się że  jest  coraz  bardziej  aktualne  i ma przed sobą  przyszłość. Gorczański  Oddział  Związku  Podhalan  w Rabce-Zdroju traktuje  to  jako  najważniejsze  wytyczne  w  swoim  działaniu.

Tekst. Kazimierz Zapała